Aktualność "Nagroda Człowiek Człowiekowi - edycja 2017"

Już dziś zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego. 

Nagroda CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI w formie statuetki jest wręczana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego. Została ustanowiona w 1999 roku dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością charytatywną prowadzoną na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. 

Głównym przesłaniem nagrody jest szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji. 

Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych kandydatów do odebrania tak zacnego wyróżnienia w trzech kategoriach: 

  • Kandydaci indywidualni 
  • Darczyńca 
  • Organizacje samorządowe i inne 

Uroczysta Gala, podczas której Ksiądz Biskup wręczy Statuetki Laureatom odbędzie się 26 kwietnia br. (środa) w auli Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze przy ulicy Bułgarskiej 30. Szczegóły dot. gali zostaną podane po spotkaniu Kapituły Człowiek Człowiekowi pod koniec marca br.

Wnioski można pobrać ze strony diecezjalnej Caritas: www.caritas.zgora.pl (zakładka pliki do pobrania-Człowiek Człowiekowi 2017) oraz www.bratkrystyn.pl. 

 Wnioski należy przesłać na jeden z poniższych adresów w terminie do 22.03.2017: 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Bema 32-34
65-170 Zielona Góra

lub
Gorzowskie Centrum Charytatywne im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
66-400 Gorzów Wlkp.


DATA PUBLIKACJI: 2017-02-15 » Pozostałe aktualności
na górę