Aktualność "Podziękowania od ks. dyrektora Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej"
W związku z naszym patronalnym Świętem Niedzieli Bożego Miłosierdzia, chciałem Wszystkim Wam Kochani PODZIĘKOWAĆ za codzienną pracę w Caritas naszej diecezji.

Dziękuję Księżom Proboszczom i Wikariuszom

Dziękuję Wszystkim, którzy tworzą Parafialne Zespoły Caritas

Dziękuję Darczyńcom i Wolontariuszom

Dziękuję Pracownikom i Wolontariuszom Caritas diecezjalnej

Dziękuję Wszystkim Wam Kochani za rzeczywisty trud i fizyczny i duchowy jaki wkładacie niosąc pomoc naszym braciom i siostrom potrzebującym pomocy.

Niech Zmartwychwstały Jezus da nam światłe oczy i serce, byśmy tą pomoc nieśli zawsze z Miłością i chcieli dostrzec i wierzyć, że w tym człowieku Chrystus woła do Ciebie „PRAGNĘ”.

Z modlitwą

Ks. Stanisław Podfigórny

Dyrektor Caritas
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

DATA PUBLIKACJI: 2017-04-19 » Pozostałe aktualności
na górę