Aktualność "XVIII Edycja Nagrody Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Człowiek Człowiekowi"
Za nami uroczysta gala podsumowująca przyznanie statuetek dla laureatów nagrody Człowiek Człowiekowi 2017. Nagroda ta przyznana została w tej edycji 10 osobom z terenu całej naszej diecezji. Nagrodzono w ten sposób szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego.

Cała uroczystość odbyła się w Sali Jasnogórskiej przy parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze. Słowo wstępne wygłosił ksiądz Stanisław Podfigórny - dyrektor naszej Caritas. 

Ucztę muzyczną zaprezentowało nam małżeństwo Państwa Jawornickich - Danuta i Tomasz a młodzież ze Szkolnego Koła Caritas z Sulechowa przedstawiła dramę nt. św. Alberta wprowadzając nas klimatycznie w nastrój gali.

Słowo wygłosił ksiądz biskup Tadeusz Lityński dziękując jednocześnie laureatom za ich pracę na rzecz bliźnich i stałą posługę i gotowość do niesienia pomocy potrzebującym.

Nagrodzeni oprócz statuetki, wręczonej przez księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego otrzymali również listy gratulacyjne i upominki ze strony Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Miasta Zielona Góra.

Po uroczystej gali wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na przepyszne przekąski.

Całość gali poprowadziła znakomita para prezenterska w składzie Dominika Danielak i Andrzej Loch, którym z całego serca za te dzieło dziękujemy.

Zdjęcia z gali można obejrzeć w naszej galerii lub tutaj. Wszystkie zdjęcia wykonane i udostępnione dzięki życzliwości Krzysztofa Króla z redakcji zielonogórskiej Gościa Niedzielnego.

Przypomnijmy jeszcze sylwetki osób narodzonych:
 
  1. Zofia Babiaczyk

Wnioskodawca:  Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich

Uzasadnienie: Pani Zofia jest wolontariuszką od 2003 roku. Organizatorka wyjazdów i wycieczek dla dzieci. Wspaniała organizatorka czasu wolnego dla dzieci w świetlicy. Jej wieloletnia kierowniczka. To dzięki niej dzieci mają zapewnioną opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe i edukacyjne oraz posiłek. Na pracę w świetlicy poświęca ponad 6 godzin dziennie. Wzór do naśladowania dla młodszego pokolenia.

  1. Krystyna Balbierz

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie: Pani Krystyna pracuje w ramach wolontariatu od 25 lat jako księgowa w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. Pracuje 8 godzin dziennie. Od momentu powstania swój wolny czas przeznaczyła na bezinteresowną działalność charytatywną. Uczestniczy w tworzeniu i rozwoju wszystkich projektów charytatywnych stowarzyszenia: jadłodajni dla ubogich, Centrum Charytatywnego im. J. Pawła II, Ośrodka Kolonijnego w Długim, Banku Żywności, schronisk dla bezdomnych i świetlic dla dzieci. Wykształciła i duchowo przygotowała do pracy na rzecz ubogich duże grono księgowych.

  1. Elżbieta Jeleńska

Wnioskodawca: Parafialny Zespół Caritas  przy parafii Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie: Pani Elżbieta od 26 lat jest zaangażowana w działania parafii. Wolontariuszka w Parafialnym Zespole Caritas jego wiceprzewodnicząca. Koordynuje pracę zespołu, organizuje zbiórki żywności i odzieży, przygotowuje paczki żywnościowe, pomaga przy wyjazdach dzieci nad morze i do Rokitna, współorganizuje wigilię dla ubogich, comiesięczne zbiórki od Grona Wspierających Ubogich. Pomaga w rozprowadzaniu świec Caritas przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Organizuje zbiórki i sprzedaż żonkili dla Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp. Organizuje żywienie pieszych pielgrzymów podczas pielgrzymki na Jasną Górę.

  1. Janina Krawczyk

Wnioskodawca: Parafialny Zespół Caritas przy parafii. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze

Uzasadnienie: Wolontariuszka Parafialnego Zespołu Caritas, działa od 2009 roku.

W latach 2009-2015 działała w Grupie Charytatywnej. Inicjatorka powstania PZC w parafii. Zajmuje się dokumentacją i finansami najpierw w Grupie Charytatywnej,  później w parafialnym zespole.  Bardzo wrażliwa na potrzeby innych. Odwiedza potrzebujących w domach. Organizuje zbiórki darów dla potrzebujących, pakuje dary, odwiedza chorych w domach.  Od ponad 10 lat zaangażowana w pomoc bliźniemu. Telefon pani Janiny funkcjonuje wśród wiernych jak telefon zaufania, pomocy doraźnej i stałej. Serdeczna i życzliwa, znana w środowisku ludzi ubogich i potrzebujących. Jest inicjatorką wielu akcji mających na celu wspieranie parafii.

  1. Stanisław Samociak

Wnioskodawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP

Uzasadnienie: Założyciel w 1998 r. Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii i jego prezes do 2007 roku. Wykonuje różne prace fizyczne na rzecz parafii. Założyciel grup modlitewnych w parafii. Organizator pielgrzymek i spotkań z prelegentami, redaktor gazetki parafialnej „Rodzina”, fundator tablicy pamiątkowej Wielkiego Jubileuszu Zbawienia 2000 roku. Utworzył grupę doradców, którzy służą darmową pomocą w rozwiązywaniu problemów prawnych, mieszkaniowych, urzędowych, edukacyjnych i socjalnych. Zdobył uprawnienia przewodnika i od 2007 roku w ramach wolontariatu oprowadza grupy turystyczne w wieży katedralnej.

  1. Leon Szablowski

Wnioskodawca:  Magazyn Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przy parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli

Uzasadnienie: Wolontariusz od 1989 roku. 4 godzinny dziennie przeznacza na pomoc ubogim. Dostarcza paczki żywnościowe do domów ludzi starszych, chorych i  samotnych. Służy pomocą przy przewożeniu łóżek dla osób chorych i niepełnosprawnych. Pomaga w ich podłączaniu w domach chorych. Zajmuje się wydawaniem odzieży, leków. Od 2002 roku zaangażowany w przyjmowanie różnego rodzaju towarów do magazynu i wydawaniu jej i dostarczaniu do domów. Na pomaganie innym poświęca prawie cały swój wolny czas. Mimo sędziwego wieku jest przykładem do naśladowania dla wielu osób młodszych w działaniach na rzecz potrzebujących.

 

  1. Irena Marianna Truchan

Wnioskodawca:  Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Cybince – Parafialny Zespół Caritas w Cybince

Uzasadnienie: wolontariuszka, działa w Parafialnym Zespole Caritas od 2005 roku. Współorganizatorka półkolonii, wycieczek oraz  okolicznościowych występów związanych ze świętami. Troskliwa i dba o potrzebujących, pomaga w ich wyszukiwaniu, załatwianiu formalności, dostarczaniu darów do osób, które mają problem w ich odebraniu. Zaangażowana w życie parafii, pomaga w pisaniu projektów remontowych, współpracuje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zabiega o dotacje od władz samorządowych.

  1. Krystyna Węgrowska

Wnioskodawca: Parafialny Zespół Caritas pw. Matki Bożej Gromniczej w Kożuchowie

Uzasadnienie: Od 2002 roku zaangażowana w działanie Parafialnego Zespołu Caritas w parafii. Pomaga potrzebującym i podopiecznym. Współorganizuje spotkania z chorymi w Dniu Chorego i Tygodniu Miłosierdzia. Prowadzi Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w parafii i  jej filiach. Zaangażowana we wszystkie dzieła zespołu – Grono Wspierające Ubogich, pomoc doraźna dla potrzebujących, PEAD, FEAD. Organizatorka wspólnie z KSM świątecznych zbiórek żywności i jej dystrybucji wśród potrzebujących. Pomaga szczególnie samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym a najważniejsze dla niej jest by nieść pomoc i dobro innym.

  1. Faustyna Wiertelak

Wnioskodawca:  Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze

Uzasadnienie: Wolontariuszka i wiceprzewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas w parafii. Jedna z głównych inicjatorek powstania zespołu w parafii i to w dużej mierze dzięki niej udało się zbudować modelowy zespół nastawiony przede wszystkim na wszelką pomoc innym. Prowadzi szkolenia, spotkania dla podopiecznych parafii i koordynuje pomoc dla nich. Kompetentna i pomocna we wszystkich działaniach parafii, doskonałe wsparcie dla proboszcza we wszystkich dziełach charytatywnych parafii. Inicjatorka zbiórek środków chemicznych dla potrzebujących, koordynatorka akcji Rodzina Rodzinie w parafii. Odwiedza potrzebujących w ich domach. Inicjatorka spotkań formacyjnych dla członków PZC i osób chętnych do pracy na rzecz innych w parafii.

 

  1.  Krystyna Woźniak

Wnioskodawca: Parafialny Zespół Caritas przy parafii Macierzyństwa NMP w Zbąszynku

Uzasadnienie:  Wolontariuszka od 2002 roku. Aktywna i zaangażowana w pracę na rzecz parafian w trudnej sytuacji socjalnej, zdrowotnej i społecznej. Wiceprzewodnicząca PZC. Cechuje ją wrażliwość na krzywdę ludzi, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych, ubogich i bezdomnych. Inicjuje działania na rzecz dzieci, organizując wyjazdy na kolonie letnie. Jest przykładem dla młodszych wolontariuszy. Koordynatorka akcji dofinansowania uczniów w podręczniki szkolne, zbiórek na rehabilitację osób niepełnosprawnych, zakupów odzieży. Koordynatorka PEAD i FEAD w parafii, zbiórek żywności i wielu innych akcji charytatywnych. Inicjatorka wyjazdów młodzieży na wymianę polsko – niemiecką.

 

Wszystkim nagrodzonym SERDECZNIE GRATULUJEMY!


DATA PUBLIKACJI: 2017-04-27 » Pozostałe aktualności
na górę