Aktualność "Konferencja "Za życiem" w Gorzowie Wielkopolskim"

Dnia 03 lipca 2017 r. odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim Konferencja regionalna dot. konsultacji społecznych w zakresie zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

 

            Program konferencji obejmował:

I. Wystąpienia praktyków:

1. Dobre praktyki wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy - dr Wiesław Antosz

2. Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie - Rafał Klucz i Julia Sarkisjan (Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Tacy Sami")

 

II. Warsztaty:

1. WTZ – diagnoza i kierunki zmian - dr Wiesław Antosz

2. Wsparcie dla osób z autyzmem - Alicja Jagoda (Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem)

3. Skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny - lek. med. Piotr Gratkowski  (ginekolog, położnik).

 

            Ponadto w konsultacjach uczestniczyli prelegenci i eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  NFZ i PFRON oraz Wojewoda Lubuski.

 

            Na wrzesień 2017 r. zaplanowane są dwa spotkania robocze - SDS w Skwierzynie i WTZ w Zielonej Górze.

 

 

            Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.zazyciem.mrpips.gov.pl 


DATA PUBLIKACJI: 2017-07-04 » Pozostałe aktualności
na górę