Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (02-03/2018), 2018-02-20
1% PODATKU DLA CARITAS
Czas rozliczeń podatkowych trwa. Caritas diecezjalna zachęca podatników do przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz działalności statutowej Caritas. W ramach akcji 1% do wszystkich parafii zostały przekazane plakaty oraz małe kalendarzyki. Prosimy parafie i PZC o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Dotychczas zgromadzone środki pozwoliły na sfinansowanie wielu działań i podjęcie nowych wyzwań na terenie diecezji. W ubiegłych latach część środków była przekazywana na cele PZC, a pozostała kwota na cele publiczne realizowane przez Caritas diecezjalną. Prosimy o pomoc w promocji akcji, gdyż zgromadzone środki, w sposób zarówno bezpośredni jak i pośredni, trafiają do mieszkańców parafii. Niedziela 4 marca będzie ogólnodiecezjalną promocją akcji 1%podatku-100% serca. Proszę, by tego dnia PZC lub ministranci rozdawali Parafianom przy wyjściu z kościoła kalendarzyki (ważne, by każdy otrzymał kalendarzyk „do ręki”). JAK PRZEKAZAĆ 1% DLA CARITAS? W formularzu PIT należy podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą chcemy oddać nasz 1%. Numer KRS naszej Caritas to: 226818 Kontakt: Anna Maria Fedurek, tel. 794 932 323, e-mail: amfedurek@caritas.pl
Anna Maria Fedurek; amfedurek@caritas.pl; 600-990-377
CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2018
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego. Nagroda CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI w formie statuetki jest wręczana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego. Została ustanowiona w 1999 roku dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością charytatywną prowadzoną na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Głównym przesłaniem nagrody jest szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji. Dotąd w osiemnastu edycjach nagrody wręczono 112 statuetek. Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych kandydatów do odebrania tak zacnego wyróżnienia w trzech kategoriach: Kandydaci indywidualni Darczyńca Organizacje pozarządowe Wnioski można pobrać ze strony diecezjalnej Caritas: www.caritas.zgora.pl (zakładka pliki do pobrania-Człowiek Człowiekowi 2018) oraz www.bratkrystyn.pl. Wnioski należy przesłać na jeden z poniższych adresów w terminie do 19.03.2018: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Bema 32-34 65-170 Zielona Góra lub Gorzowskie Centrum Charytatywne ul. Słoneczna 63 66-400 Gorzów Wlkp. Kontakt: zielonagora@caritas.pl; tel. 794 932 323  
Anna Maria Fedurek; amfedurek@caritas.pl; 600-990-377
W biuletynie
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PZC
Na stronie internetowej diecezjalnej Caritas, w zakładce „Pliki do pobrania- Parafialne Zespoły Caritas- Sprawozdania”, znajduje się formularz Sprawozdania z działalności...
SZKOLENIA Z CENTRUM WOLONTARIATU CARITAS
Centrum Wolontariatu Caritas przypomina o możliwości przeszkolenia swoich wolontariuszy z SKC lub placówek prowadzonych przez PZC z zakresu: „ Ja – wolontariusz”...
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2018
Nasza Caritas po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej Akcji „Jałmużna Wielkopostna”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Akcja...
PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI- ZBIÓRKA KRWI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wraz z Urzędem Miejskim i Parafialnym Zespołem Caritas w Strzelcach Krajeńskich serdecznie zapraszają w dniu 06 marca 2018 r. (wtorek) na...
WIELKANOCNA AKCJA CARITAS 2018
Po raz kolejny Caritas naszej Diecezji przygotowuje Wielkanocną Akcję, w ramach której dystrybuowana będzie świeca. Podobnie jak w ubiegłym roku chcemy zaproponować świecę na stół...
PIELGRZYMKA WOLONTARIUSZY CARITAS DO ŁAGIEWNIK 2018
Serdecznie zapraszamy wolontariuszy naszej Caritas na XV Pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, Wzorem ubiegłego roku wyjazd będzie dwudniowy w terminie...
DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE 2018
Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza dzieci z naszej diecezji na Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 2...
WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2018
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Caritas dofinansowuje kolonie letnie organizowane przez Parafialne...
na górę