Deklaracja PIT 28

 
Deklaracja PIT 28: ryczałt ewidencjonowany
Deklarację PIT 28 wypełnia się, jeżeli w roku podatkowym uzyskuje się przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:
  • pozarolniczej działalności gospodarczej
  • umowy najmu · podnajmu
  • dzierżawy
  • poddzierżawy
  • innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny)

Wybór ryczałtowej formy opodatkowania
Deklaracja będzie dotyczyć, jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego złożono pisemne oświadczenie o wyborze właśnie tego sposobu opodatkowania. Jeśli dopiero zaczyna się prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – oświadczenie to złożono do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu lub też kontynuacji działalności opodatkowanej ryczałtem.

Opodatkowanie ryczałtem uniemożliwia rozliczenia się razem, łącznie z małżonkiem lub z dzieckiem poza przypadkiem, gdy ryczałtem opodatkowujemy wyłącznie przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy.

Do opodatkowania ryczałtem stosuje się odliczenia od dochodu i od podatku. Łącznie z deklaracją złożysz zatem również PIT O, PIT D.


na górę