Stacja Opieki Caritas

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w kwietniu br. otworzyła Stację Opieki Caritas, która mieści sięw Gorzowie Wlkp. przy ul. Czereśniowej 15.

Stacjajest placówką, która wykonuje świadczenia opiekuńcze i rehabilitacyjne w domu chorego. Pracują w niej (odpłatnie i wolontarystycznie) opiekunowie po specjalistycznych kursach oraz wolontariusze Caritas (młodzież), pomagając najczęściej osobom starszym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym.

Zakres usług świadczonych przez Stację Opieki Caritas obejmuje teren dekanatów gorzowskich:

1. Pomoc opiekuńcza – m.in.toaleta chorego, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pampersowanie, karmienie;

2. Wolontariat – m.in. wspólna modlitwa, rozmowy,realizacja recept, odwiedziny, drobne zakupy, czytanie książek

3. Rehabilitacja- ćwiczenia usprawniające, masaż leczniczy w domu chorego;

4. Kursy na opiekuna osób chorych i niepełnosprawnych – przygotowanie do pracy z osobą zależną, opieka paliatywna itp.;

5. Warsztaty m.in. z zakresuskutecznejkomunikacji z chorym, współpracy z rodziną, technik bezpiecznego przemieszczania chorego itp.;

6. Bezpłatne specjalistyczne poradnictwo – po wcześniejszym uzgodnieniu (m.in. prawnik, doradca zawodowy, doradca rodzinny, osoba duchowna)

Potrzebę skorzystania z takich świadczeń oraz więcej informacji można uzyskaću koordynatora Stacji Opieki Caritas - Anita Łukowiak, tel. 95722 91 92, mail:soc@caritas.pl


na górę