Informacja dla zakończonej realizacji Podprogramu 2014

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej informuje o wynikach działań dla zakończonej  realizacji Podprogramu 2014 roku.


18.123 - liczba osób objętych pomocą żywnościową

372 tony 74 kg - ogółem wydanych artykułów spożywczych

50.968 szt - ogólna liczba wydanych paczek żywnościowych


na górę