Dzieci, młodzież, rodzina
Pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom należy do priorytetowych aspektów działalności Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Jednym z głównych zadań naszej Caritas jest pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej, m. in. poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz współorganizowanie i finansowanie wypoczynku wakacyjnego. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej koordynuje również program "Skrzydła", którego celem jest niesienie pomocy ubogim uczniom.
W Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej bezpośrednią opiekę nad rodzinami sprawują przede wszystkim Parafialne Zespoły Caritas, które działając w małych środowiskach lokalnych rozpoznają potrzeby i problemy swoich mieszkańców starając się nieść pomoc na miarę lokalnych możliwości.
na górę