Aktualność "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2014"

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom– adwentowa akcja prowadzona przez Caritas w Polsce od 1994 roku. Dla wielu polskich rodzin tradycją stało się zapalanie świecy Caritas na wigilijnym stole stawianej obok nakrycia przeznaczonego dla gościa.

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej była jedną z pierwszych diecezji, która organizowała na swoim terenie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W roku 1994 po raz pierwszy w diecezji rozprowadzono 50 tysięcy świec. Od tamtego czasu co roku kilkadziesiąt tysięcy świec trafia do domów naszych Diecezjan. Na dziś jest ich 91 tys. na terenie całej diecezji (małe: 76 tys. sztuk; duże: 15 tys. sztuk). Ze środków zgromadzonych przez diecezjalną Caritas w roku 2013 (była to kwota 58.000 zł) możliwe było dofinansowanie wyjazdu 680 dzieci na wakacje w roku 2014.

Ofiary składane za świece częściowo pozostają w parafiach– tu przeznaczane są na pomoc dzieciom, według lokalnych potrzeb: na organizację ferii zimowych, wakacji, dożywianie w szkołach, wspomaganie świetlic dla dzieci, pomoc rodzinom wielodzietnym

Świeca Caritas to symbol solidarności z najbardziej potrzebującymi (głównie dziećmi).

Niech tego symbolu nie zabraknie- obok dodatkowego nakrycia dla wędrowca- na naszym wigilijnym stole. Świece symbolizują jedność i pamięć o dzieciach, które potrzebują naszej pomocy. Finansujemy z tego tytułu: dożywianie dzieci, paczki świąteczne, a szczególnie wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

W tym roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest po raz kolejny wspólnym, ekumenicznym działaniem trzech organizacji charytatywnych: Caritas Kościoła Katolickiego, ELEOS Kościoła Prawosławnego, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wigilijne świece będzie można otrzymać we wszystkich parafiach wyżej wymienionych Kościołów.

Pozyskane środki finansowe pozostaną w diecezjalnych Caritas; część z nich zasili Parafialne Zespoły Caritas. 10 groszy z każdej świecy, Caritas przeznaczy na projekty pomocy dzieciom poza granicami naszego kraju (m.in. Ruanda, Kongo, Rosja, Białoruś, Ukraina, Irak, Sudan, Czeczenia, Kamerun.

Celem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest– poza zbieraniem funduszy na pomoc potrzebującym– również uwrażliwienie na trudną sytuację dzieci ubogich lub potrzebujących wsparcia. Świece rozprowadzane są wyłącznie w parafiach i sieci Diecezjalnych Księgarni 
Św. Antoniego.

Przed nami 21. edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które w tym roku promujemy pod hasłem „Dziecko sercem rodziny”. Poprzez kampanię pragniemy podkreślić wartość rodziny i jej roli w dzisiejszym świecie oraz dziecko jako radość, która zmienia życie. Szczególnie w tak wyjątkowym czasie, jakim jest oczekiwanie na narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Kontakt w sprawie akcji: Sylwia Grzyb, Tel. 600 990 394DATA PUBLIKACJI: 2014-12-18 » Pozostałe aktualności
na górę