Aktualność "Diecezjalne Centrum Charytatywne Caritas Samarytanin"

Diecezjalne Centrum Charytatywne Caritas

„Samarytanin”

ul. Kościelna 6 - Zielona Góra


Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej pracuje nad inwestycją, mającą na celu kompleksową pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej diecezji. Chcemy, by w Centrum Caritas nasz podopieczny był zaopatrzony w całościową pomoc, od ciepłego posiłku, odzieży, środków czystości po porady dotyczące zatrudnienia, pomocy socjalnej, społecznej, zdrowotnej, prawnej.

Naszym marzeniem jest, aby ludzie najbardziej potrzebujący, wykluczeni społecznie, ubodzy, bezdomni, chorzy, niepełnosprawni, a także dzieci, młodzież i osoby starsze znalazły w Centrum „Samarytanin” wsparcie, jakiego w danym momencie najbardziej oczekują i potrzebują. Wsparcie zarówno materialne jak i duchowe.

Będzie to także Centrum Wolontariatu, zarówno osób młodych, jak i dojrzałych, którzy w duchu ewangelicznej miłości bliźniego chcą swym czasem i umiejętnościami wspierać Caritas i jej podopiecznych.

Centrum Charytatywne Caritas „Samarytanin” będzie wotum wdzięczności za 25. rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z Rokitna- Patronki Statutowej naszej Caritas oraz dzieło, życie i kanonizację Jana Pawła II.


Dziękujemy, że jesteście z nami,

by budować Dzieło Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej!


Aby wesprzeć nasze dzieło, można dokonać wpłaty na konto:

BZ WBK S.A. II O. Zielona Góra 86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Z dopiskiem "Samarytanin"

Kontakt: zielonagora@caritas.pl 
Galeria Centrum Charytatywnego "Samarytanin"

DATA PUBLIKACJI: 2016-10-19 » Pozostałe aktualności
na górę