Aktualność "WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM"

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­GŁODNI MIŁOSIERDZIA – WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

Caritas w Polsce po raz 22. rozpoczyna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych w Polsce płonie świeca Caritas. Dzięki niej corocznie dziesiątki tysięcy dzieci z ubogich rodzin otrzymuje dożywianie, wsparcie edukacyjne oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci syryjskie.

Pomoc świadczona dzięki funduszom z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom realizowana jest poprzez liczne placówki Caritas, między innymi przez 180 świetlic socjoterapeutycznych oraz przez blisko 5000 Parafialnych Zespołów Caritas. Wśród nich jest ok. 50 placówek dla dzieci oraz 172 Parafialne Zespoły Caritas w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Pierwsze świece Caritas zapłonęły na stołach w polskich domach w 1993 roku, w ramach akcji realizowanej na terenach zaledwie kilku diecezji, wśród których była diecezji zielonogórsko-gorzowska. Tylko podczas X edycji akcji w 2004 roku było ich 4,5 miliona. Dzięki temu, od 22 lat pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z ubogich rodzin. Od 2000 roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom posiada wymiar ekumeniczny. Biorą w nim udział również Diakonia Kościoła Ewangelickiego i Eleos Kościoła Prawosławnego. W 1997 roku z ideą betlejemskiego światła pokoju do akcji przyłączyli się harcerze ZHP, dzięki temu świeca Caritas rokrocznie dociera m. in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.

W naszej diecezji do dystrybucji trafiło 88000 świec, które można nabyć w swojej parafii lub w księgarni św. Antoniego. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na akcje Caritas na rzecz dzieci i młodzieży, głównie na organizację dla nich wypoczynku letniego (kolonie, obozy).

Według raportu GUS z bieżącego roku, skrajne ubóstwo dotyka w Polsce ponad 600000 dzieci. Ma ono znaczny wpływ na rozwój dzieci ograniczając ich możliwości edukacyjne, rozwój fizyczny i społeczny. 

Hasłem tegorocznej akcji są słowa: GŁODNI MIŁOSIERDZIA nawiązujące do rozpoczynającego się niebawem (08.12.2015) Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez Papieża Franciszka:

Miłosierdzie w wymiarze Caritas polega przede wszystkim na

spotkaniu osoby potrzebującej pomocy z osobą, która angażuje się w pomoc

100000 wolontariuszy Caritas w całej Polsce bezpośrednio angażuje się w działania na rzecz potrzebujących, w tym w znacznej mierze na rzecz dzieci.

Wielką radością dla całej naszej wspólnoty Caritas jest tradycja obecności świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom na stołach świątecznych naszych diecezjan już od 22 lat. Dzięki temu każdy 
z nas może się symbolicznie połączyć z osobami potrzebującymi naszej pomocy w tak szczególnym czasie jakim jest Boże Narodzenie- mówi ks. Stanisław Podfigórny Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Akcję wspierają m.in.: Abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak oraz aktorzy: Andrzej Grabowski, Dorota Chotecka-Pazura, Marcin Kwaśny, dziennikarka Marcelina Zawadzka i inni. Osobny te zapalając świecę Caritas składają życzenia dzieciom dotkniętym ubóstwem w Polsce.DATA PUBLIKACJI: 2015-12-15 » Pozostałe aktualności
na górę