Aktualność "WIELKANOCNA AKCJA CARITAS 2016"

Po raz kolejny Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przygotowuje Wielkanocną Akcję Caritas, w ramach której dystrybuowana będzie świeca w postaci paschalika. Prosimy o zachęcanie wiernych do nabywania paschalików. Bardzo ważne znaczenie ma wyjaśnianie przez Kapłanów symboliki paschału oraz informowania wiernych o samej akcji i jej idei. Mały symboliczny paschalik obecny w domu ma przypominać o: -religijnym charakterze Świąt Wielkiej Nocy -obecności Zmartwychwstałego Chrystusa w codziennym życiu rodzinnym -konieczności podążania każdego dnia za Chrystusem, którego światło oświeca drogę życia każdego człowieka -pełnieniu uczynków miłosierdzia, przez które chrześcijanin staje się światłem prowadzącym innych do Chrystusa. Paschaliki dostarczone zostaną do Księży Dziekanów w terminie od 15 do 20 lutego br. Przy odbiorze prosimy zwrócić uwagę na odebranie właściwej ilości świec. Paschaliki pakowane są w kartony zbiorcze po 40 szt. Prosimy o pobranie przydzielonej ilości. Wszelkie zmiany (zwiększenie lub zwrot) proszę ustalać z biurem Caritas. Ofiara za paschalik nie uległa zmianie i wynosi 7 zł przy podziale: 5,50 zł dla diecezjalnej Caritas i 1,50 zł dla parafii lub Parafialnego Zespołu Caritas. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Caritas maksymalnie do 30 kwietnia 2016r. Nierozprowadzone paschaliki należy zwrócić do Magazynu Caritas w Gorzowie Wlkp. lub Zielonej Górze najpóźniej do 31 maja 2016r. Zwrot świec w tym terminie pozwoli nam oddać nierozprowadzone paschaliki do producenta, tym samym zmniejszą się koszty akcji. Za dotychczasowe zaangażowanie się w akcję składamy serdeczne podziękowanie.

Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394DATA PUBLIKACJI: 2016-03-09 » Pozostałe aktualności
na górę