Aktualność "LAUREACI CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2016"

Człowiek Człowiekowi 2016

Edycja XVII

7 kwietnia 2016r.

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.


Uroczysta Gala, podczas której po raz 17. zostały wręczone statuetki Człowiek Człowiekowi odbyła się 7 kwietnia 2016r.w teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Gali przewodniczył J.E. ks. bp Tadeusz Lityński- biskup zielonogórsko-gorzowski.

Ponadto obecni byli ks. Stanisław Podfigórny- Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Księża Proboszczowie tegorocznych Laureatów.

Ksiądz Biskup, wygłaszając Słowo do zebranych w teatrze podkreślił rolę osób nagrodzonych Statuetką Człowiek Człowiekowi w działalności parafii; ich zaangażowanie, pomoc drugiemu człowiekowi, ich czas poświęcany innym.

Obecni byli także współorganizatorzy nagrody- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu i. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. wraz z prezesem Stowarzyszenia- Panem Augustynem Wiernickim.

Przedstawiciele władz samorządowych- przede wszystkim Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz rządowych- Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak mieli dla Laureatów listy gratulacyjne, dyplomy, kwiaty oraz wyrazy uznania za pracę charytatywną Laureatów nagrody.

Bardzo dziękujemy współorganizatorom nagrody- Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu i. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. za tak piękne przygotowanie Gali.

 

Bardzo serdecznie gratulujemy Laureatom otrzymania tak wyjątkowego wyróżnienia.

 

 

Laureaci Człowiek Człowiekowi 2016

 

Kategoria indywidualna:

 

1.      Zofia Kempka

Wnioskodawca: Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe św. Pawła w Zielonej Górze

Uzasadnienie:

Pani Zofia od 1996 roku posługuje przy chorych w ich domach jako wolontariusz niemal każdego dnia. Niesie im pomoc medyczną, ale także społeczną, psychiczną, duchową. Jest z chorymi do samego końca, towarzyszy im oraz ich rodzinom w najtrudniejszych chwilach życia. Nigdy nie odmawia pomocy i nigdy nie oczekuje za nią podziękowań. Jest oddana swojej posłudze całym sercem.

 

2.      Irena Witkowska

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie:

Pani Irena podjęła pracę wolontarystyczną w Hospicjum św. Kamila od samego początku, czyli od 1993 roku. Jest bardzo zaangażowana w pracę hospicyjną, zarówno przy chorych, jak i w propagowaniu działań placówki, idei hospicyjnej, a także pozyskiwaniu środków na działalność hospicjum. Wszelkie jej działania są wykonywane nieodpłatnie i z wielkim zaangażowaniem.

 

3.      Wacława Wąsik

Wnioskodawca: Parafia pw. Św. Urbana I w Zielonej Górze

Uzasadnienie:

Pani Wacława od 30 lat posługuje ludziom w potrzebie, w różnych sytuacjach ich życia. Jest dyspozycyjna 24 godziny na dobę. Pomaga chorym, cierpiącym, samotnym, opuszczonym, wierzącym i niewierzącym. Wiele osób przez swoją posługę doprowadziła do sakramentu pojednania z Bogiem. Niejednokrotnie nadała sens i wiarę w życie osobom zagubionym.

 

4.      Maria Siwiak

Wnioskodawca: Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym

Uzasadnienie:

Pani Maria od 1982 roku jest dyspozycyjna na rzecz pomocy swojemu Kościołowi Parafialnemu każdego dnia. Jest nieocenionym wsparciem w działaniach parafialnych na rzecz ubogich i potrzebujących. Jej życie zawsze jest ukierunkowane na drugiego człowieka. Jest oddana, uczciwa, prawa, skromna i pełna poświęcenia dla innych.

 

5.      Józefa Kolba

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie:

Pani Józefa od ponad 13 lat posługuje wolontarystycznie w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. Udziela pomocy w postaci odzieży, obuwia, mebli itp. blisko 3 tysiącom rodzin miesięcznie. Jej posługa wynikająca z wiary katolickiej oraz z bezinteresownej miłości do bliźniego sprawia, że wielu ubogich i potrzebujących otrzymuje konkretną pomoc.

 

6.      Teresa i Janusz Łowigus

Wnioskodawca: Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Uzasadnienie:

Państwo Teresa i Janusz od 15 lat aktywnie udzielają się w ruchu trzeźwości w naszej diecezji. Organizują rekolekcje i pielgrzymki trzeźwości. Niezmordowanie świadczą o uzdrowieniu w Chrystusie. Zgromadzili do pracy na rzecz trzeźwości liczne grono wolontariuszy. Dzięki swoim talentom i posłudze przyprowadzili do Boga wiele zrezygnowanych małżeństw.

Kategoria darczyńca (firma):

 

1.      Agro Biznes Sularz Rudnicki

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie:

Firma Agro Biznes Sularz Rudnicki od 1993 roku przekazała na rzecz Hospicjum św. Kamila ok. 300 tys. zł. Przedsiębiorstwo systematycznie wspiera działalność hospicyjną, wychodząc z inicjatywą pomocy i nie oczekując w zamian żadnych podziękowań. Ponadto właściciele firmy wspierają liczne inicjatywy Kościoła diecezjalnego na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

 

2.      PPPH Lamix, Prezes Mirosław Laszko

Wnioskodawca: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Uzasadnienie:

Firma Lamix od wielu lat wspiera finansowo oraz rzeczowo w postaci artykułów higienicznych działalność nie tylko Caritas Diecezjalnej i Parafialnych Zespołów Caritas, ale także innych stowarzyszeń i fundacji w naszej diecezji. Właściciel firmy Pan Mirosław jest osobą, dla której działalność charytatywna wypływa z przykazania miłości względem bliźniego. Jest życzliwy oraz otwarty na różne formy pomocy na rzecz ubogich, bezdomnych, potrzebujących.

 

 

 


DATA PUBLIKACJI: 2016-04-11 » Pozostałe aktualności
na górę