Aktualność "Dofinansowanie wypoczynku letniego"

WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2016

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas 2016.

Caritas Diecezjalna dofinansowuje kolonie letnie/obozy/ oazy/ półkolonie organizowane przez Parafialne Zespoły Caritas i parafie z tytułu akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015.

PZC lub parafia może zgłosić się do Caritas Diecezjalnej o dofinansowanie tych działań ze środków WDPD 2015, zarówno w zakresie wypoczynku dzieci podczas wyjazdów, jak i podczas pobytu w placówkach (tzw. półkolonie). Na stronie naszej Caritas (www.caritas.zgora.pl) w zakładce Pliki do pobrania- Wakacyjna Akcja Caritas 2016 został umieszczony, określony do tego celu, krótki formularz.

Kwota dofinansowania będzie określana indywidualnie, na podstawie przesłanych przez PZC lub parafie dokumentów.

Wnioski o dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Caritas

można składać maksymalnie do 15 maja br.

Informacja zwrotna dotycząca kwoty dofinansowania ze strony Caritas Diecezjalnej będzie wysłana z początkiem czerwca br.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie i terminowość.


Kontakt w sprawie Wakacyjnej Akcji Caritas 2016:

mail: wakacje.zgora@caritas.pl

tel. 600 990 377


Kontakt w sprawie Oazy:

mail: wolontariat.zg@caritas.pl

tel. 600 986 494DATA PUBLIKACJI: 2016-05-12 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
» Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego 2016 [0.06 MB]
» Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego 2016 [0.27 MB]
na górę