Aktualność "Punkty konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych "

Od 01 maja do końca 2016 r. Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej realizuje po raz kolejny projekt pn. Punkty Konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Celem projektu jest wzrost dostępu osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia do bezpłatnych i profesjonalnych doraźnych usług z zakresu poradnictwa psychologicznego, rodzinnego, socjalno – zawodowego, prawnego oraz duchowego w województwie lubuskim (powiat i miasto Zielona Góra oraz powiat i miasto Gorzów Wlkp.), dolnośląskim (powiat i miasto Głogów) i zachodniopomorskim (powiat i miasto Myślibórz) oraz udzielanie bezpośrednich porad dla niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z profesjonalnej pomocy specjalistów - prawnika, doradcy zawodowego/pracownika socjalnego, psychologa/terapeuty, doradcy rodzinnego/terapeuty oraz osoby duchownej w następujących Punktach Konsultacyjnych:

województwo lubuskie

·    mieszkańcy miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego, Punkt Konsultacyjny w siedzibie Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Gorzów Wlkp., ul. Towarowa 6a (tyły przychodni)

·      mieszkańcy miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego, Punkt Konsultacyjny w siedzibie Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Zielona Góra, ul. Dworcowa 21

województwo dolnośląskie

·       mieszkańcy miasta Głogów i powiatu głogowskiego, Punkt Konsultacyjny na terenie parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głogów, pl. Wyszyńskiego 1

 województwo zachodniopomorskie

·       mieszkańcy miasta Myślibórz i powiatu myśliborskiego, Punkt Konsultacyjny na terenie parafii pw. Sw. Jana Chrzciciela, Myślibórz, ul. Andersa 22.

Warunkiem skorzystania z porady jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (do wglądu) lub bycie osobą z otoczenia osoby niepełnosprawnej (m. in. rodzina, sąsiedzi, znajomi).

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu - Anita Łukowiak, tel. 600 987 748, mail soc@caritas.pl


Projekt współfinansowany ze środków PFRON.


DATA PUBLIKACJI: 2016-06-15 » Pozostałe aktualności
na górę