Aktualność "Aktualności z życia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom."
Nasze Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom od wielu lat pomaga cudzoziemcom w odnalezieniu się zaaklimatyzowaniu w naszym kraju.

Z jednej strony są to działania w ramach Azylu - czyli pomocy dla tych wszystkich, którzy starają się o ochronę międzynarodową i azyl z drugiej w ramach Integracji czyli pomocy w jak najlepszym zintegrowaniu się w naszej Ojczyźnie.

W ramach Azylu współpracujemy z Ośrodkiem Strzeżonym dla Cudzoziemców prowadzonym przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Służymy doradztwem i wsparciem w postaci środków higienicznych oraz ubrań cudzoziemcom osadzonym w ośrodku czekającym na zakończenie procedury związanej z uzyskaniem ochrony międzynarodowej dla obywateli państw, w których ich byt jest zagrożony.

DATA PUBLIKACJI: 2017-11-07 » Pozostałe aktualności
na górę