Aktualność "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom "

W pierwszą niedzielę adwentu po raz 24. Rozpoczynamy Akcję  Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Tegoroczne hasło przewodnie to „Miłosierdzie jest jedno”. Jak co roku symbolem akcji są świece, które mają znaleźć się na wigilijnych stołach. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przekazane potrzebującym dzieciom. 

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – adwentowa akcja prowadzona przez Caritas       w Polsce obchodzi w tym roku 24 rocznicę istnienia. Dla wielu polskich rodzin tradycją stało się zapalanie świecy Caritas na wigilijnym stole stawianej obok nakrycia przeznaczonego dla gościa. 

 

         Celem tej akcji nie jest tylko pozyskiwanie środków finansowych, ale przede wszystkim uwrażliwianie człowieka na potrzeby bliźnich. 

 

         Świeca zapalona na wigilijnym stole ma przypominać o tych, którzy spędzają święta w samotności i potrzebują – szczególnie w tym czasie – naszego gestu życzliwości i pomocy. Owocem wigilijnego dzieła jest zawsze konkretna pomoc, bowiem dochód z akcji przeznaczony jest na rzecz dzieci z ubogich rodzin. 

 

         Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej była jedną z pierwszych diecezji, która organizowała na swoim terenie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W roku 1994 po raz pierwszy w diecezji rozprowadzono 50 tysięcy świec. Od tamtego czasu co roku kilkadziesiąt tysięcy świec trafia do domów naszych Diecezjan. 

 

         Od roku 1994 liczba rozprowadzanych w diecezji świec wzrosła i obecnie przekracza 100 tysięcy. 

 

         Ofiary składane za świece częściowo pozostają w parafiach – tu przeznaczane są na pomoc dzieciom, według lokalnych potrzeb: na organizację ferii zimowych, wakacji, dożywianie w szkołach, wspomaganie świetlic dla dzieci, pomoc rodzinom wielodzietnym. Pozostałe pieniądze przekazywane są do centrali Caritas, która organizuje i dofinansowuje wypoczynek letni dzieci z rodzin ubogich. 

 

         Ponadto 10 groszy z każdej świecy Caritas przekazuje na projekty pomocy dzieciom realizowane poza granicami naszego kraju. Do tej pory pomoc została przekazana na projekty w Ruandzie, Kongo, Rosji, Białorusi, Ukrainie. 

 

         Świece rozprowadzane są wyłącznie w parafiach i sieci Diecezjalnych Księgarni Św. Antoniego.

 

         Nabywając świecę wigilijną pamiętajmy, że jest ona znakiem naszej gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy do zakupu świec i dzielenia się w ten sposób dobrem.

 


DATA PUBLIKACJI: 2017-12-01 » Pozostałe aktualności
na górę