Aktualność "Konkurs na kartkę wielkanocną - Wielkanoc 2018"

Tradycyjnie już ogłaszamy konkurs na projekt kartki świątecznej. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci a w szczególności związane z dziełami Caritas (np. poprzez świetlice, Szkolne Koła Caritas, Parafialne Zespoły Caritas i inne). Wybrany projekt zostanie wykorzystany do przygotowania kartek świątecznych, wysyłanych z życzeniami do wszystkich darczyńców i osób współpracujących z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Zwracamy jednocześnie uwagę na zachowanie możliwie głębokiego charakteru treści prac, aby symbolika chrześcijańska przeważała nad symbolami świeckimi i komercyjnymi.

Dla laureatów, przewidziano ciekawe nagrody rzeczowe.


Prace (format A4) na odwrocie powinny zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko autora pracy; wiek autora; placówka zgłaszająca pracę; telefon kontaktowy do placówki.

Prace konkursowe prosimy przekazać lub przesłać do:

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34

65-170 Zielona Góra

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac:  2 marca 2018r. (piątek)


Leszek Masklak; lmasklak@caritas.pl; 600-990-377

DATA PUBLIKACJI: 2018-02-20 » Pozostałe aktualności
na górę