Aktualność "CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2018"

NAGRODA CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2018

XIX edycja

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego.

Nagroda CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI w formie statuetki jest wręczana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego. Została ustanowiona w 1999 roku dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością charytatywną prowadzoną na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Głównym przesłaniem nagrody jest szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji.

Dotąd w osiemnastu edycjach nagrody wręczono 112 statuetek.

Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych kandydatów do odebrania tak zacnego wyróżnienia w trzech kategoriach:

Kandydaci indywidualni

Darczyńca

Organizacje pozarządowe

 

Wnioski można pobrać ze strony diecezjalnej Caritas: www.caritaszg.pl (zakładka pliki do pobrania-Człowiek Człowiekowi 2018) oraz www.bratkrystyn.pl.

 

Wnioski należy przesłać na jeden z poniższych adresów w terminie do 19.03.2018:

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34

65-170 Zielona Góra

lub

Gorzowskie Centrum Charytatywne

ul. Słoneczna 63

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Kontakt: zielonagora@caritas.pl; tel. 794 932 323DATA PUBLIKACJI: 2018-03-17 » Pozostałe aktualności
na górę