Aktualność "Spotkanie Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego"

Dnia 06 marca 2018 r. w siedzibie Caritas w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wchodzi przedstawiciel naszej Caritas. Posiedzenie obejmowało m.in. zagadnienia związane z nowopowstałymi ciałami doradczymi Prezydenta Miasta, tj. Gorzowską Radą Seniorów i Komitetem Rewitalizacyjnym.
Po posiedzeniu członkowie Rady zapoznali się z funkcjonowaniem naszej placówki.DATA PUBLIKACJI: 2018-03-07 » Pozostałe aktualności
na górę