Aktualność "Laureaci Człowiek Człowiekowi 2018"

 

Człowiek Człowiekowi 2018

Edycja XIX

 

 

Nagroda - Statuetka „Człowiek Człowiekowi” jest wyróżnieniem Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ustanowionym w 1999 roku na wniosek organizacji charytatywnych: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. W tym roku będziemy przeżywać XIX edycję wręczenia nagrody.

Głównym przesłaniem tej nagrody jest szerzenie ewangelicznej zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji.

W osiemnastu edycjach nagrody (1999-2017) wręczono 106 statuetek, nagradzając osoby, organizacje i przedsiębiorstwa z terenu całej diecezji reprezentujące różne formy pracy i pomocy bliźniemu.

 • W roku 2018 wpłynęło 17 wniosków, z czego 16 w kategorii indywidualnej, a 1 w kategorii darczyńca (firma).
 • Przesłane wnioski są z miejscowości:
  • Gorzów Wlkp. (2 wnioski)
  • Zielona Góra (4 wnioski)
  • Żagań
  • Kożuchów
  • Bytom Odrzański
  • Tuplice
  • Strzelce Krajeńskie
  • Sulęcin
  • Lubieszów
  • Głogów
  • Szczaniec
  • Sulechów
  • Białołęka

Tegoroczni laureaci to:

 

Kategoria indywidualna:

 

1.      Ewa Dunas

Wnioskodawca: Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe św. Pawła w Zielonej Górze

Uzasadnienie:

Pani dr Ewa Dunas od 10 lat konsultuje wolontarystycznie chorych w zielonogórskim hospicjum. Jest zawsze gotowa i chętna do pomocy. Pomaga chorym chirurgicznie, dogląda ran, wspiera. Jest osobą skromną, nie oczekującą żadnych wyróżnień ani podziękowań. Jest bardzo lubiana przez chorych, personel i wszystkich wokół. Jest również osobą zaangażowaną w życie Kościoła.

 

2.      Janina Hałuszczak

Wnioskodawca: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie

Uzasadnienie:
Pani Janina w Parafialnym Zespole Caritas działa blisko 20 lat. Jest bardzo zaangażowana w pomoc wszystkim potrzebującym. Nigdy nie przechodzi obojętnie obok biedy, nieszczęścia, potrzeb drugiego człowieka. Jest swoistym telefonem zaufania wśród podopiecznych. Pani Janina posługuje dobrocią w parafii. Celem jej życia jest Pan Bóg, rodzina, Kościół, każdy bliźni.

 

3.      Wiesław Deręgowski

Wnioskodawca: Parafia pw. św. Anny w Szczańcu

Uzasadnienie:

Pan Wiesław od wielu lat posługuje w Parafialnym Zespole Caritas w Szczańcu. Organizuje akcje społeczne, zbiórki charytatywne, przekazuje żywność całym rodzinom. Niejednokrotnie sam załatwia sprawę podopiecznych z parafii w urzędach i innych instytucjach. To wspaniała postać dobrego i wrażliwego serca. To człowiek głębokiej wiary, który mimo swojej ciężkiej choroby niesie pomoc i wsparcie innym ludziom.

 

4.      Irena Stelmaszczuk

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie:

Pani Irena jest wolontariuszem Stowarzyszenia im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. od 10 lat. Poświęca swój czas bezdomnym, ubogim, potrzebującym, całym rodzinom. Kieruje schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn; zabezpiecza godne warunki życia wielu ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Przykład Pani Ireny jest dla wielu ludzi dodaniem otuchy, aby nie poddali się rozpaczy.

 

5.      Zbigniew Olszewski

Wnioskodawca: Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Uzasadnienie:

Pan Zbigniew aktywnie od 27 lat udziela się w ruchu trzeźwości w naszej diecezji. Ma stały kontakt z ponad 600 osobami trzeźwiejącymi i około 200 osobami współuzależnionymi. Jest przykładem człowieka doświadczonego przez życie, który mocą Bożą podniósł się do godnego życia. Dzięki swojej uczynności oraz pokornemu świadectwu uratował wielu ludzi i wiele rodzin.

 

6.      Stanisława Zdanowicz

Wnioskodawca: Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich

Uzasadnienie:

Pani Stasia od wielu lat udziela się w Parafialnym Zespole Caritas jako wolontariusz. Czas poświęcony potrzebującym i ubogim jest w jej przypadku niewymierny. Jest osobą pogodną, życzliwą i mającą otwarte serce na wszelkie ludzkie potrzeby i troski. Pani Stasia szerzy także idee charytatywne i wrażliwość na innych wśród dzieci i młodzieży. Osoba pani Stasi to połączenie czynienia dobra materialnego i duchowego.

 

7.      Bronisława Łozyniak

Wnioskodawca: Parafia pw. MB Gromnicznej w Kożuchowie

Uzasadnienie:

Pani Bronisława jest bardzo zaangażowana w działalność charytatywną Parafialnego Zespołu Caritas od początku jego istnienia. Jest całym sercem oddana działalności dobroczynnej w parafii. Organizuje zbiórki żywności, wspiera świetlicę dla dzieci, prowadzi dystrybucję żywności. Pomaga zwłaszcza wielodzietnym rodzinom, samotnym matkom oraz dzieciom cierpiącym niedostatek i zaniedbanie wychowawcze.

 

8.      Małgorzata Jaskuła

Wnioskodawca: Krąg Przyjaciół Harcerstwa „Watra”

Uzasadnienie:

Mottem działań Pani Małgorzaty oraz jej młodych wolontariuszy jest hasło: „Biorąc napełniasz ręce; dając napełniasz serce.” Wspólnie organizują liczne akcje charytatywne na terenie szkoły, ale nie tylko. To pomoc chorym, ubogim, dzieciom w Afryce, samotnym, zwierzętom ze schroniska. To misja uwrażliwienia młodych osób na potrzeby i troski drugiego człowieka mieszkającego często blisko nas.

 

9.      S. Anna Kaczmarek

Wnioskodawca: Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

Uzasadnienie:

Siostra Ania posługuje w Żaganiu od ponad 12 lat. Prowadzi jadłodajnię oraz świetlicę dla dzieci, w których dba zarówno o zabezpieczenie materialne, finansowe jak i duchowe swoich podopiecznych. Siostra jest pracowita, radosna, kontaktowa, łatwo zjednuje sobie ludzi. Zwana jest często „Matkę Teresą z Żagania”, która zawsze niesie pomoc z uśmiechem.

 

Kategoria darczyńca (firma):

 

1.      Producent Pieczywa LEKS Sulęcin; Prezes: Krzysztof Kononowicz

Wnioskodawca: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Uzasadnienie:

Producent pieczywa LEKS  z Sulęcina jest firmą rodzinną, która od wielu lat wspiera różne organizacje charytatywne na terenie diecezji zarówno rzeczowo, jak i finansowo. Caritas Diecezjalna, Parafialne Zespoły Caritas, parafie oraz inne organizacje korzystają z życzliwości firmy w organizacji festynów i imprez charytatywnych. Działalność dobroczynna jest wpisana w pracę Pana Krzysztofa- Prezesa firmy i jego pracowników.


Uroczystość, podczas której po raz 19. zostaną wręczone

Przez Księdza Biskupa Ordynariusza


 statuetki Człowiek Człowiekowi 


odbędzie się 5 kwietnia (czwartek) o godz. 17.00


w Parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w

 Gorzowie Wlkp.

 

Serdecznie zapraszamy!

 DATA PUBLIKACJI: 2018-04-05 » Pozostałe aktualności
na górę