Aktualność "PODPROGRAM FEAD 2018-2019"

Kolejny etap realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD 2018-2019 przed nami.

Program obejmuje dystrybucję artykułów spożywczych oraz działania towarzyszące w okresie od sierpnia 2018 do czerwca 2019r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się od października 2018. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy Caritas, muszą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu pobrania skierowania.

W ramach Podprogramu 2018 Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej rozprowadzi żywność wśród 13 000 mieszkańców diecezji przy współpracy 73 Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL)- Parafii i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Celem Programu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc żywnościową i uczestnictwo w szkoleniach.

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednio zbilansowanych produktów żywnościowych. Będzie to pomoc dla ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. : 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań produktów będą zamieszczane na stronie internetowej Caritas Diecezjalnej.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej na rzecz podopiecznych w OPL to:

*warsztaty kulinarne

*warsztaty edukacji ekonomicznej

*warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia

*warsztaty o niemarnowaniu żywności

Do udziału w warsztatach ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 

W przypadku pytań, informacji udziela koordynator Programu:

Agata Panachida tel. 604568980 mail: magazyn.zg@caritas.pl

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

Poniżej kilka niezbędnych plików:
Harmonogram dostaw na październik 2018r.
Lista OPL

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-16 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
» Harmonogram dostaw 10.2018 [0.19 MB]
» Lista OPL FEAD 2018-2019 [0.42 MB]
na górę