Aktualność "KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ CARITAS"

Zapraszamy wszystkie dzieci z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do udziału w konkursie na projekt kartki świątecznej, którą Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wysyła do rozmaitych adresatów: darczyńców, podopiecznych, urzędów, instytucji, firm, przyjaciół Caritas i innych.

 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z całej diecezji, szczególnie te związane z dziełami Caritas (np. poprzez świetlice, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, Program Skrzydła i inne). 

Prace podpisane na odwrocie (Imię i nazwisko, data urodzenia autora oraz Parafialny Zespół Caritas/ Świetlica zgłaszające pracę oraz KONTAKT) prosimy przekazać  w terminie do 9  listopada 2018 na adres:

Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

ul. Bema 32-34

65-170 Zielona Góra

 

Prosimy, aby prace wykonane zostały na kartkach formatu A4 w technice umożliwiającej jej zeskanowanie. Zwracamy jednocześnie uwagę na zachowanie możliwie głębokiego charakteru treści prac, aby symbolika chrześcijańska przeważała nad symbolami świeckimi i komercyjnymi.

Przygotowanie takich kartek może stać się motywem do przeprowadzenia zajęć pogłębiających wiedzę i wiarę dzieci.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Kontakt: Dominika Danielak,   tel. 600 986 494 ; wolontariat.zg@caritas.pl

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-05 » Pozostałe aktualności
na górę