Aktualność "KONFERENCJA DIECEZJALNA "

KONFERENCJA DIECEZJALNA Z OKAZJI


100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

PRZEZ POLSKĘ


pod patronatem Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiej


GORZÓW WLKP. 08 LISTOPADA 2018 r., DOM BISKUPI ul. 30 Stycznia 1


 WKŁAD KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W PROCES ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
NA TERENIACH PÓŹNIEJSZEJ DIECEZJI [ZIELONOGÓRSKO]-GORZOWSKIEJ W LATACH 1918-2018


 


ORGANIZATORZY:


Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego


Archiwum Państwowe w Zielonej Górze


Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.


PROWADZĄCY: Ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz


PROGRAM KONFERENCJI


·      10.00.– 10.05. - Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Podfigórny – Dyrektor Caritas Diecezjalnej


·      10.05.- 10.20. - ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz [WT US], Etos kapłana katolickiego na Pograniczu niemiecko-polskim 1918-1945


·      10.20-10.35. - dr Juliusz Sikorski [AJP], Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji społeczeństwa na terenie „diecezji gorzowskiej” 1945-1978


·      10.35-10.50.- dr Tadeusz Dzwonkowski [APZG], Kościół gorzowski wobec przemian politycznych i społecznych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.


·      10.50- 11.05. mgr Marek Jurek [Europoseł], Kościół w Polsce a integracja europejska. Dziś i jutro – perspektywy


·      11.05.-11.15. – Słowo Wojewody Lubuskiego


·      11.15-11.30. – Panel dyskusyjny


·      11.30. – Podsumowanie - Słowo końcowe – Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński


·      Poczęstunek


 


Zapraszamy delegacje szkolne /3 osobowe w tym opiekun/ młodzieży, wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, mieszkańców Gorzowa Wlkp. zainteresowanych historią niepodległościową.


ks. Stanisław Podfigórny


Dyrektor Caritas


Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


 


Zgłoszenia do dnia 05 listopada 2018 r. pod nr tel. 600 987 748.DATA PUBLIKACJI: 2018-10-25 » Pozostałe aktualności
na górę