Aktualność "KONFERENCJA DIECEZJALNA"

            Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości  przez Polskę dnia 08 listopada 2018 r. w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja diecezjalna pt. WKŁAD KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W PROCES ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
NA TERENACH PÓŹNIEJSZEJ DIECEZJI [ZIELONOGÓRSKO]-GORZOWSKIEJ W LATACH 1918-2018.

 

Ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas diecezjalnej, otwierając konferencję wskazywał na wartość wolności, powołując się na św. Jana Pawła II, który wiele razy mawiał, że wolność jest nam dana, ale i zadana.

- I choć dziś nie mówimy o tej zewnętrznej wolności, jaką posiadamy, choć widzimy, że jest to coraz bardziej trudne, to chyba najtrudniej obronić tę  wewnętrzną wolność w nas, gdzie walczymy o nią w sobie i ze sobą. A to jest najtrudniejsze – podkreślił ks. Podfigórny.

 

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

1.      Etos kapłana katolickiego na Pograniczu niemiecko-polskim 1918-1945  - ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski - Wachocz

2.      Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji społeczeństwa na terenie „diecezji

gorzowskiej” 1945-1978 - dr Juliusz Sikorski

3.      Kościół gorzowski wobec przemian politycznych i społecznych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. - dr Tadeusz Dzwonkowski   

 

Po prezentacjach odbył się bardzo ożywiony panel dyskusyjny, w którym m.in. wzięli udział p. Roman Rutkowski, p. Ireneusz Gasza, p. Marek Robak, ks. Paweł Sztyber wskazując na ważność poruszanych zagadnień. Biskup Tadeusz Lityński wskazał na ogromną rolę kapłanów i kościoła w czasach zaborów i krzewienie ducha patriotycznego.

 

Podsumowując konferencję, ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski – Wachocz, jak i dr Juliusz Sikorski zgodnie podkreślali, iż  wkład kościoła katolickiego w proces odzyskiwania niepodległości był nieoceniony i nieoszacowany na wielu płaszczyznach.

 

Organizatorami konferencji byli:

- Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,

- Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego,

- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze,

- Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Patronat nad konferencją objął Biskup Zielonogórsko-Gorzowskiej.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział.

 


DATA PUBLIKACJI: 2018-11-09 » Pozostałe aktualności
na górę