Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (10-11.2018), 2018-10-05
PODPROGRAM FEAD 2018-2019
Kolejny etap realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD 2018-2019 przed nami. Program obejmuje dystrybucję artykułów spożywczych oraz działania towarzyszące w okresie od sierpnia 2018 do czerwca 2019r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się od października 2018. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy Caritas, muszą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu pobrania skierowania. W ramach Podprogramu 2018 Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej rozprowadzi żywność wśród 13 000 mieszkańców diecezji przy współpracy 73 Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL)- Parafii i Ośrodków Pomocy Społecznej. Celem Programu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc żywnościową i uczestnictwo w szkoleniach. Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednio zbilansowanych produktów żywnościowych. Będzie to pomoc dla ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. : 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Bieżące informacje dotyczące terminów wydań produktów będą zamieszczane na stronie internetowej Caritas Diecezjalnej. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej na rzecz podopiecznych w OPL to: *warsztaty kulinarne *warsztaty edukacji ekonomicznej *warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia *warsztaty o niemarnowaniu żywności Do udziału w warsztatach ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.   W przypadku pytań, informacji udziela koordynator Programu: Agata Panachida tel. 604568980 mail: magazyn.zg@caritas.pl PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
600 986 659 - e-mail: magazyn.zg@caritas.pl
NOWA STRONA WWW I BIULETYN CARITAS
Od połowy października br. strona internetowa naszej Caritas będzie w nowej odsłonie. Adres strony pozostaje bez zmian, czyli: www.caritaszg.pl. Szata graficzna strony będzie bardziej czytelna, a zdjęcia z akcji Caritas Diecezjalnej oraz działań prowadzonych lokalnie przez Parafialne Zespoły Caritas będą wyeksponowane i bardziej czytelne. Ponadto ulegnie zmianie wysyłanie biuletynu Caritas w formie elektronicznej. Od października będzie się to odbywać za pomocą adresu mail: zielonagora@caritas.pl. Jeśli ktoś nie otrzymuje biuletynu Caritas w wersji elektronicznej na swój adres mailowy, a miałby taką potrzebę i ochotę, to prosimy o taką informację na ww. mail. Kontakt: Anna Maria Fedurek, amfedurek@caritas.pl, tel. 794 932 323
Anna Maria Fedurek; amfedurek@caritas.pl; 794 932 323
W biuletynie
WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2018
W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji świątecznej akcji Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2018 przekazujemy poniżej informacje związane z jej realizacją. Zgodnie...
REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS
Serdecznie zapraszamy na rekolekcje adwentowe dla Parafialnych Zespołów Caritas. Odbędą się one w terminie 23-25 listopada 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki Bożej...
WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2018-2019
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w Wakacyjną Akcję Caritas 2018. Wszystkim księżom, wolontariuszom, rodzicom, którzy włączyli się w organizację i promocję Wakacji...
TORBA CHARYTATYWNA CARITAS 2018
Papież Franciszek nawołuje chrześcijan oraz wszystkich ludzi dobrej woli do konkretnych czynów miłosierdzia. Stąd chcemy zaprosić Parafialne Zespoły Caritas oraz parafie do akcji...
WYJAZD DZIECI Z GORZOWSKICH ŚWIETLIC NA MECZ SIATKÓWKI DO SZCZECINA
  W ramach kontynuacji współpracy z KS Stocznia, którego zawodnicy grali we wrześniu na naszym meczu „Kromka chleba Caritas”, nasi podopieczni dostali...
KONFERENCJA MIEJ TO Z GŁOWY, CZYLI JAK DBAĆ O KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej wspólnie z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. w dniu 10 października 2018...
KROMKA CHLEBA CARITAS- AUKCJA CHARYTATYWNA
W ramach kontynuacji działań na rzecz wsparcia i dożywiania dzieci z gorzowskich świetlic w październiku uruchomiona zostanie aukcja charytatywna gadżetów sportowych, przekazanych na...
WARSZTATY DLA DZIECI Z GORZOWSKICH ŚWIETLIC
W ramach realizacji IV Festiwalu Kolęd Zaśpiewajmy pod Niebiosa w październiku odbędą się w gorzowskich świetlicach zajęcia dot. poznania tradycji i świąt grup etnicznych,...
KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ CARITAS
Zapraszamy wszystkie dzieci z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do udziału w konkursie na projekt kartki świątecznej, którą Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wysyła do...
XV ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI "TAK, POMAGAM"
W dniach 7-8 grudnia br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Udział w akcji mogą wziąć zarówno Parafialne Zespoły...
PIKNIK MIĘDZYPOKOLENIOWY "RAZEM PRZEZ POKOLENIA"
13 października br. zapraszamy wszystkich wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas do uczestnictwa w Pikniku Międzypokoleniowym „Razem przez...
na górę