Kalendarium
XV ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI "TAK, POMAGAM"
Termin od 2018-12-07 do 2018-12-08

W dniach 7-8 grudnia br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Udział w akcji mogą wziąć zarówno Parafialne Zespoły Caritas, jak i parafie, przy których nie istnieje PZC.

 

                Deklarację i zamówienie na bezpłatne plakaty, ulotki i identyfikatory prosimy złożyć do 28 października br. w biurze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, ul. Bema 32-34:

                Zamówienie można złożyć także telefonicznie, bądź drogą e-mail. W zamówieniu należy podać: liczbę plakatów, ulotek, identyfikatorów, liczbę, nazwę, adres sklepów, liczbę wolontariuszy oraz koordynatora akcji w PZC/parafii.

 

                Deklaracja oraz wzór sprawozdania są do pobrania na naszej stronie internetowej www.caritaszg.pl.

Caritas zwróci się o zgodę na przeprowadzenie zbiórki w sklepach Biedronka i Netto, Lidl, Polomarket, Mila. W pozostałych sklepach PZC/parafia uzyskują zgodę sami.

Informacje o ilości zebranej żywności (w kg) oraz listy osób odbierających żywność prosimy przesłać do Caritas Diecezjalnej do 21 grudnia 2018r.

Do zadań PZC/parafii należy ubezpieczenie wolontariuszy:

1. Jeśli wolontariusz ma podpisane porozumienie wolontarystyczne na okres powyżej 30 dni (w zakresie obowiązków powinien być wpisany udział w akcjach), wówczas obejmuje go ubezpieczenie z mocy art. 46 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. zaopatrzenie z tytułu wypadku na podstawie odrębnych przepisów).

2. Wszyscy członkowie i wolontariusze PZC muszą mieć podpisane takie porozumienia wolontarystyczne na specjalnych wzorach (dostępne w biurze Caritas).

3. W przypadku wolontariuszy SKC sugerujemy podpisanie porozumień wolontarystycznych na okres powyżej 30 dni, jeśli wolontariusze SKC regularnie uczestniczą w akcjach PZC – jest to sposób na „związanie” wolontariusza z organizacją

 

4. Wolontariuszom, którzy nie mają porozumień wolontarystycznych i wezmą udział tylko w tej akcji (okres pracy nie przekracza 30 dni), należy wykupić komercyjne ubezpieczenie NNW w firmie ubezpieczeniowej. Zachęcamy jednak do przeprowadzenia rozmowy z wolontariuszem i zaproponowanie podpisania porozumienia na kolejną zbiórkę – okres na jaki zawarte będzie porozumienie będzie dłuższy niż 30 dni, zniknie konieczność osobnego ubezpieczania (obejmie go ubezpieczenie z ustawy). Będzie to dodatkowo korzystne dla Zespołu przy planowaniu kolejnych akcji.


»
na górę