Pomoc

Zadaniem Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest nie tylko niesienie pomocy osobom potrzebującym, ale również angażowanie innych osób w niesienie tej pomocy.

Udzielanie przez Caritas diecezjalną pomocy przybiera różne formy: pomoc doraźna (jednorazowa, najczęściej rzeczowa) oraz pomoc zorganizowana (np. w placówkach takich, jak świetlice dla dzieci, stołówki dla ubogich, magazyny pomocy żywnościowej i rzeczowej). Ważną rolę w niesieniu tej pomocy odgrywają Parafialne Zespoły Caritas, które funkcjonują w poszczególnych parafiach. Ich wolontariusze są najbliżej osób potrzebujących, najlepiej znają ich potrzeby i mogą przyjść ze skuteczną pomocą.

Jednym z istotniejszych zadań Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest kształtowanie społecznej postawy wrażliwości i miłosierdzia poprzez ukazywanie różnych form zaangażowania na rzecz osób potrzebujących i zachęcanie do włączania się w niesienie pomocy. Do tych form należą m.in.: praca w charakterze wolontariusza, przekazywanie ofiar rzeczowych i finansowych, wsparcie duchowe.

Warto doczytać
» PZC
na górę