SKC

Jedną z form pracy wolontariusza jest działanie w Szkolnym Kole Caritas!

Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą  i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezjalną 
i Parafialną.
 
I Ty możesz zostać Wolontariuszem! :)

I Państwo mogą stać się Opiekunem Szkolnego Koła Caritas! :)

Trzeba mieć chęć do działania, wypełnić formularze powołania SKC (dostępne na stronie www.caritas.zgora.pl w zakładce Do Pobrania) i CZYNIĆ DOBRO  w środowisku szkolnym, parafialnym i lokalnym!
 
Osoby zainteresowane zostaną przeszkolone do pracy wolontarystycznej!
 
Jan Paweł II tak mówił do przedstawicieli wolontariatu międzynarodowego w styczniu 1981 roku:

„Jakże można nie zachwycać sie tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają sie grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem 
z siebie samego - darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza najuboższym i potrzebującym (...)”.


Dla zainteresowanych w zakładce Ciekawe mała prezentacja multimedialna o SKC.
 

W razie pytań czy wątpliwości, proszę o kontakt:

Koordynator Szkolnych Kół Caritas
wolontariat.zg@caritas.pl, 
tel. 600 986 494

na górę