Czytaj Więcej

SKRZYDŁA to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek szkolnych, dofinansowania wycieczek szkolnych. 

Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program Skrzydła daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora. 

Programem Skrzydła objęte będą konkretne dzieci, zgłoszone na listę Caritas. Zgłoszenia bezpośrednio do Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej mogą przekazywać wyłącznie Parafialne Zespoły Caritas (PZC) na przygotowanym formularzu (formularz dostępny w dziale PLIKI DO POBRANIA w katalogu "Program Skrzydła"). Pedagodzy szkolni i inne osoby, które chcą zgłosić dziecko do programu powinni skontaktować się z PZC. Zgłoszenia przekazane w inny sposób będą kierowane do PZC w celu ich weryfikacji.

Parafialne Zespoły Caritas będą również odpowiedzialne za udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom i rozliczenie finansowe. Rodzina dziecka nie będzie otrzymywać środków finansowych. Będą one przekazywane na konto PZC, którego zadaniem będzie zakup odpowiednich przyborów szkolnych, wykupienie obiadów itp.

Darczyńcą na rzecz programu „Skrzydła” może być osoba prawna - firma lub osoba fizyczna.

Darczyńca przystępuje do programu „Skrzydła” na podstawie wypełnionej deklaracji, w ramach której wybiera formę opieki nad uczniem oraz czas opieki. Minimalny czas opieki to jeden semestr. Formularze dostępne w dziale PLIKI DO POBRANIA w katalogu "Program Skrzydła".

Przekazanie określonej kwoty pieniężnej na rzecz programu „Skrzydła” odbywa się na podstawie umowy darowizny w przypadku osoby prawnej oraz wypełnionej deklaracji w przypadku osoby fizycznej. Umowa darowizny i zgłoszona deklaracja zobowiązuje Caritas do przekazania darowanej kwoty na rzecz programu „Skrzydła”.

W ramach pomocy w programie „Skrzydła” uczeń może otrzymać wsparcie w zakresie pakietów:
Skrzydła na co dzień - dożywianie w szkole, wyprawka szkolna, odzież letnia i zimowa 
Skrzydła na przyszłość - wyjścia szkolne (zorganizowane wyjścia kino, teatr, wycieczki szkolne); korepetycje, dojazdy do szkoły, wypoczynek letni lub zimowy - kolonie, obozy. 
Skarbonka Skrzydeł - inne formy wsparcia.

Od 15 września 2005 roku trwa charytatywna aukcja internetowa na stronach serwisu aukcyjnego Allegro, w której licytowane są przedmioty przekazane przez autorytety życia społecznego, politycznego oraz świata kultury i sportu. Każda złotówka wylicytowana w ramach aukcji przeznaczona jest na realizację pomocy dla dzieci oczekujących na liście Programu Skrzydła. (www.caritas.allegro.pl) 

Nasz program chroni prywatność dziecka i jego rodziny, dlatego też darczyńca otrzymuje informacje o dziecku, które zawierają jedynie imię, wiek, klasę i krótki opis sytuacji rodzinnej dziecka.


Pakiety pomocy w programie Skrzydła

Skrzydła na co dzień to pakiet odpowiadający na podstawowe i niezbędne potrzeby dziecka w szkole.
W przypadku wsparcia dziecka w ramach pakietu Skrzydła na co dzień miesięczna kwota wynosi 147 zł przez 10 miesięcy.

Skrzydła na przyszłość to pakiet zapewniający dziecku te potrzeby, które bezpośrednio wpływają na jego rozwój i zachęcają do zdobywania wiedzy.

W przypadku wsparcia dziecka w ramach pakietu Skrzydła na przyszłość miesięczna kwota wynosi 154 zł przez 10 miesięcy.

W przypadku osób indywidualnych, które nie mogą wykupić całego pakietu, proponujemy podpisanie deklaracji, która pozwala na objęcie wsparciem dziecka poprzez dokonywanie regularnych wpłat w dowolnej wysokości.

Skarbonka Skrzydeł to propozycja dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasz program bez podpisywania długoterminowych deklaracji. Każda wpłata na konto Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł” będzie przeznaczona na pomoc dzieciom, które nie zostały objęte stałą opieką w programie. Wpłacający może określić cel, na który mają zostać przeznaczone wpłacane środki np. obuwie, dożywianie itp.na górę