PIT

Deklaracja PIT 28
Deklarację PIT 28 wypełnia się, jeżeli w roku podatkowym uzyskuje się przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych
 
Deklaracja PIT 36
Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej (obecnie 18% i 32%).
 
Deklaracja PIT 36L
Deklarację PIT 36L składa się, jeżeli się rozlicza przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym.
 
Deklaracja PIT 37
Deklaracja jest składana w przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów w ciągu roku.
 
Broszury Ministerstwa Finansów
 
Pliki do pobrania
» Broszura Ministerstwa Finansów- 1% dla OPP [0.38 MB]
na górę