Deklaracja PIT 36L

 
Deklaracja PIT 36L: podatek liniowy
Deklarację PIT 36L składa się, jeżeli się rozlicza przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym.

W latach 2014 i 2015 nie obowiązuje już zasada, w myśl której zaliczki za grudzień uiszcza się w podwójnej wysokości zaliczki za miesiąc listopad. Zasadę tę stosowało się do 2011 r. tylko i wyłącznie u przedsiębiorców rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz u rozliczających najem prywatny opodatkowany na zasadach ogólnych. Oznacza to, że obecnie (w zeznaniu za 2014 składanym w 2015 r.) zarówno za listopad jak i za grudzień podatnik rozlicza się standardowo, bez możliwości obliczania podwójnej zaliczki do 20 grudnia a następnie korygowania tej kwoty w terminie właściwym dla złożenia zeznania rocznego za dany rok.

Zaliczki z tytułu najmu oraz prowadzonej działalności gospodarczej trzeba opłacić:
  • Za miesiąc listopad – do 20 grudnia
  • Za miesiąc grudzień – do 20 stycznia
Opodatkowanie liniowe całkowicie uniemożliwia rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem.


Broszury Ministerstwa Finansów
 
Pliki do pobrania
» Broszura Ministerstwa Finansów- 1% dla OPP [0.38 MB]
na górę