Deklaracja PIT 37

 
Deklaracja PIT 37: praca
Deklaracja PIT 37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową.

Jest składana w przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów w ciągu roku.

Deklaracja ta dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Jeżeli uzyskuje się jedynie przychody, które są zwolnione z podatku, nie składa się żadnej deklaracji, nie wykazuje się przychodów zwolnionych z opodatkowania.

Formularz PIT 37 dotyczy jedynie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej uzyskiwanych wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników.

PIT 37 dotyczy małżonków rozliczających się łącznie, o ile oboje spełniają warunki do złożenia tego formularz.

Jeżeli Twój współmałżonek prowadzi działalność opodatkowaną według skali, to nie rozliczysz się łącznie z nim.


Broszury Ministerstwa Finansów
 
Pliki do pobrania
» Broszura Ministerstwa Finansów- 1% dla OPP [0.38 MB]
na górę