Placówki Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej prowadzi swoją działalność m.in. poprzez sieć placówek, w których jest udzielana pomoc osobom potrzebującym. 

Zadaniem placówek Caritas jest nie tylko stworzenie możliwości do korzystania z profesjonalnej pomocy przez osoby potrzebujące. Bardzo ważnym aspektem ich działalności jest również angażowanie społeczności lokalnych w działalność charytatywną. Odbywa się to przede wszystkim przez wolontariat oraz wsparcie materialne i duchowe. Taki sposób funkcjonowania ma na celu nie tylko sprawne i efektywne działanie placówek, ale przede wszystkim kształtowanie postawy miłosierdzia i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, co wpisuje się głęboko wstatutowe cele Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i jest zgodne z Katolicką Nauką Społeczną Kościoła.

Lista placówek w menu po lewej stronie strony.
na górę