Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Działalność Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze funkcjonuje od ponad 20 lat.

Projekt Centrum obejmuje kompleksową pomoc osobom, które otrzymały ochronę międzynarodową w Polsce z naciskiem na ich wysiłki integracyjne – Indywidualny Plan Działania, jak również kontynuuje sprawdzone formy pomocy dla beneficjentów oraz metody ich integracji.

Działalność Centrum zapewnia cudzoziemcom przede wszystkim pomoc socjalną.

Działalność CPMiU polega głównie na pomocy doraźnej i wspierającej dla ponad 100 beneficjentów rocznie, z czego 80% stanowią mieszkańcy Rosji narodowości Czeczeńskiej, a 20% to mieszkańcy m.in. Ukrainy, Pakistanu, Bangladeszu, Wietnamu, Algierii, Syrii, Libanu).

Doradca społeczny zatrudniony w Centrum udziela pomocy cudzoziemcom, udając się do ośrodka dla uchodźców przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, zaopatrując ich głównie w produkty higieniczne, odzież oraz bilety PKP/PKS. Każdy cudzoziemiec może skorzystać także z pomocy prawnej i administracyjnej. Doradca współpracuje z instytucjami państwowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz azylantów.

Centrum to także organizacja obchodów Światowego Dnia Uchodźcy, który przypada na dzień 20 czerwca.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas w Zielonej Górze działa na podstawie Statutu Caritas naszej diecezji (§ 7 p. 3: prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form ipodejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, awszczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów oraz innych osób i grup społecznych będących w potrzebie).

Kontakt: zielonagora@caritas.pl; migranci-slubice@caritas.p, 

tel. 794 932 323


na górę