Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny

Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej zgodnie z umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz dzięki dofinansowaniu z Kurii Biskupiej prowadzi Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Głównym celem działalności Ośrodka jest profesjonalna pomoc udzielana przede wszystkim dzieciom trwale pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz rodzinom pozbawionym potomstwa, rozważającym możliwość adopcji dziecka, przygotowanie ich do roli rodziców, a także wsparcie rodzin, które posiadają własne dzieci i chcą przysposobić kolejne.

Podstawowe cele działalności Ośrodka to:

· Niesienie pomocy rodzinom pozbawionym możliwości posiadania własnego potomstwa poprzez systematyczne wsparcie, przeszkolenie oraz pomoc w procesie adopcyjnym i ukierunkowanie na leczenie;

· Zmniejszenie sieroctwa społecznego przez adopcję;

· Zapobieganie porzucaniu noworodków i danie im szansy na wzrastanie i wychowanie w pełnej rodzinie poprzez promocję Okna Życia, Domów Samotnej Matki czy Ośrodków Interwencji Kryzysowej, tym samym jest to przeciwdziałanie śmiertelności wśród porzuconych noworodków.

· Umożliwienie bezdzietnym małżeństwom zrealizowania się w powołaniu rodzicielskim;

· Modelowanie odpowiednich postaw rodzicielskich z ukierunkowaniem na potrzebę pracy z dzieckiem trudnym poprzez dostęp do specjalistów;

· Kształtowanie postaw społecznych w kierunku proadopcyjnym;

· Ułatwienie dostępu do adopcji zwłaszcza małżonkom potrzebującym większej intymności, z uwagi na kameralność Ośrodka;

· Profesjonalne wsparcie dla rodzin po adopcji poprzez informację lub oddziaływanie;

· Wsparcie rodziców oczekujących, jak również będących w procesie adopcyjnym.

Kontakt: doagorzow@caritas.pl; tel. 600988 632


na górę