O nas...
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Bema 32-34
65-170 Zielona Góra
NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818     

     

20 stycznia 2005 r. Caritas diecezjalna otrzymała status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000226818.


"Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania." (par. 6 Statutu)
 

Główne kierunki działania:

Do zadań Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej należy zarówno niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną.

Głównymi adresatami podejmowanych przez nas działań są osoby ubogie. Szczególną wagę przywiązujemy do opieki nad dziećmi, ale pomagamy także seniorom, uzależnionym, chorym.

Realizacja większości naszych przedsięwzięć jest możliwa dzięki pracy rzeszy wolontariuszy oraz ofiarom materialnym i duchowym wielu darczyńców i sympatyków.

Pliki do pobrania
» Regulamin płatnosci na Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej [0.32 MB]
na górę