Informacja dla zakończonej realizacji Podprogramu 2016-2017

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej informuje o wynikach działań dla zakończonej  realizacji Podprogramu 2016-2017 roku.


Podczas trwania programu pomoc otrzymało 13693 osoby.

Wydano 3928170,50  kg żywności.

Działaniami towarzyszącymi  na rzecz włączenia społecznego objęto 6260 osób.

W warsztatach uczestniczyło 1647 osób.


na górę