Deklaracja PIT 39

Deklaracja 39- zbycie nieruchomości

Zgodnie z informacją na deklaracji PIT-39, deklarację tę składasz, jeżeli w roku podatkowym rozliczasz przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym poza działalnością gospodarczą. W deklaracji PIT 39 wykazujesz również przychód z tytułu umowy zamiany nieruchomości.

Ze względu jednak na to, że opodatkowaniu podlega dochód ze sprzedaży prywatnej nieruchomości w przeciągu 5 lat licząc od końca roku ich nabycia lub wybudowania, w deklaracji ujmie się faktycznie jedynie nieruchomości nabyte lub wybudowane po 31 grudnia 2009 r.


 Pamiętaj - w deklaracji za 2017 r. (składanej w 2018 r.) nie musisz rozliczać już kwot zarobionych w 2017 r. z prywatnej sprzedaży nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością nabytych lub wybudowanych w roku 2011 r. Od końca roku, w którym je nabyto lub wybudowano minęło bowiem ponad 5 lat. Przychody z nieruchomości nabytych lub wybudowanych do 2011 r. włącznie nie wprowadzasz zatem na żaden PIT, przychody ze sprzedaży nieruchomości z lat 2012 - 2017 wykazuje się na PIT- 39.

W deklaracji PIT 39 ujawniasz dochód ze zbycia nieruchomości stanowiący różnicę między podstawą opodatkowania a kosztami uzyskania.


Darowizna 1% dla Caritas nic Cię nie kosztuje.

Formularz/ Druk  PIT na naszej www w zakładce PIT

Rozliczaj PIT on line  z bezpłatnym programem

Darmowy program do rozliczania PIT TUTAJ

 

 

Nasz KRS 0000226818


Pliki do pobrania
» Broszura Ministerstwa Finansów- 1% dla OPP [0.38 MB]
na górę