Jak uzyskać pomoc?

POMOC DORAŹNA W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 


Pomoc udzielana przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przekazywana jest zawsze za wiedzą, zgodą i pośrednictwem Parafialnego Zespołu Caritas (PZC) lub księdza proboszcza parafii, do której należy osoba prosząca i ma ona charakter jednorazowy.

Pierwszym krokiem jest kontakt z PZC lub księdzem proboszczem. PZC udzielają pomocy na miarę swoich możliwości i odbywa się to w sposób zróżnicowany w poszczególnych PZC (głównie jest to pomoc w postaci żywności i odzieży). Jeżeli w parafii nie ma możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej, wtedy sprawa przekazywana jest do Caritas diecezjalnej. Każda prośba wpływająca do Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej musi być zaopiniowana przez księdza proboszcza lub PZC. Jeżeli nie spełnia tego warunku jest odsyłana do parafii, z której pochodzi osoba prosząca, co znacznie wydłuża czas jej rozpatrywania.

Bardzo ważne jest, aby każda prośba, kierowana do Caritas diecezjalnej (czy też do jakiejkolwiek innej organizacji i instytucji) zawierała precyzyjne dane o sytuacji osoby proszącej i oczekiwanej konkretnej formie pomocy. Najczęściej spotykanym problemem przy rozpatrywaniu próśb jest niemożność określenia czego proszący potrzebuje. Dzieje się tak dlatego, że często prośby sprowadzają się do stwierdzenia: jestem w bardzo trudnej sytuacji, proszę o jakąkolwiek pomoc. Udzielenie skutecznej pomocy na podstawie takiej prośby jest praktycznie niemożliwe. Zawsze trzeba napisać co i w jakiej ilości jest potrzebne. Oczywiście nie zawsze będzie istniała możliwość całkowitego zaspokojenia potrzeb, ale uczciwe i rzetelne przedstawienie sytuacji pomoże w dotarciu ze skuteczną pomocą.

W sytuacjach wyjątkowych lub w celu uzyskania szerszych informacji można kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem Caritas diecezjalnej telefonicznie w godzinach otwarcia biura.

REJESTR PZC W NASZEJ DIECEZJI, DO KTÓRYCH MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ PO POMOC JEST TUTAJ

na górę