Jak mogę pomóc?

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej proponuje kilka form włączenia się w prowadzoną przez tę organizację działalność charytatywną:

«  Wolontariat – w większości parafii naszej diecezji działają Parafialne Zespoły Caritas. Można czynnie włączać się w ich działalność (na stałe lub tylko w określone akcje). W Zielonej Górze funkcjonuje Centrum Wolontariatu, które przygotowuje wolontariuszy do pracy oraz pomaga w znalezieniu miejsca pracy wolontarystycznej. Potrzebna jest każda para rąk! Zapytaj, jak mógłbyś pomóc! więcej...

« Grono Wspierających Ubogich – propozycje dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą być wolontariuszami. Członkowie GWU deklarują comiesięczną ofiarę finansową na miarę swoich możliwości. Przekazują ją na konto swojego Parafialnego Zespołu Caritas lub konto Caritas diecezjalnej. więcej...

« Darowizny finansowe i rzeczowe – przekazywane dla Parafialnego Zespołu Caritas lub Caritas diecezjalnej. Można przekazywać je w różnych formach: w czasie organizowanych zbiórek, na konto bankowe, w ramach odpisu 1% podatku dochodowego. więcej...

« Ofiary duchowe – modlitwa i ofiara cierpienia w intencji potrzebujących i osób niosących pomoc.


 Jak pomóc?

Dzieła charytatywne, które prowadzi Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej są możliwe tylko dzięki różnym formom wsparcia naszych darczyńców. Możesz pomóc nam świadczyć miłosierdzie potrzebującym, wybierając jeden lub kilka z poniższych sposobów:

  1. wpłata ofiar na nasze konto:

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

BZ WBK S.A. II O. Zielona Góra 08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

BZ WBK S.A. II O. Zielona Góra 86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

z dopiskiem: DAR-CZYŃca CARITAS

  1. pomoc materialna – przekazywanie darów rzeczowych, udział w zbiórkach żywności, odzieży i środków czystości,
  2. służba wolontariusza Koła Caritas – zapytaj o nie w swojej parafii lub szkole
  3. modlitwa – o Boże błogosławieństwo dla dzieł Caritas oraz tych, którym pomagamy
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
na górę