Grono Wspierających Ubogich

Jedną z form ożywienia ducha czynnej miłości bliźniego, a jednocześnie uświadomienia chrześcijańskiego obowiązku pomocy ubogim jest Grono Wspierających Ubogich.

Grono Wspierających Ubogich jest to forma wspierającego członkostwa w PZC. GWU jest propozycją dla tych, którzy nie mogą zaangażować się czynnie i bezpośrednio w działanie PZC. Członkowie GWU to grupa osób, które zadeklarowały składanie regularnej, comiesięcznej ofiary - „złotówki dla najbiedniejszych” (w duchu idei biskupa Wilhelma Pluty). Takie Grona powstały najwcześniej w parafiach: Białków, Czerwieńsk, Deszczno, Kije, Nowa Sól (par. pw. Wniebowzięcia NMP), Sulechów (par. pw. Świętego Stanisława Kostki), Rzepin, Słońsk, Zielona Góra (par. pw. Świętej Jadwigi), a więc w środowiskach miejskich i wiejskich.

Dzisiaj ponad 5 tysięcy osób związanych jest z „Gronem” na stałe.

Warto przy tym zaznaczyć, iż deklarowane przez członków GWU ofiary są to najczęściej drobne kilkuzłotowe kwoty. Są to bardzo często tzw. "wdowie grosze", co stanowi ich szczególną wartość.

 

Osoby, które chcą dołączyć do Grona Wspierających Ubogich mogą to uczynić wypełniając deklarację „Dar serca”. Deklaracja ma wyłącznie charakter zobowiązania moralnego i nie pociąga za sobą żadnych obowiązków. Formularze deklaracji „Dar serca” są dostępne w Parafialnych Zespołach Caritas lub w biurze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (zobacz adres)

 

Członkowie GWU mogą swoje ofiary przekazywać Parafialnemu Zespołowi Caritas w swojej parafii (na konto PZC lub w gotówce w ustalonym przez PZC terminie). W takim wypadku 80% ofiar pozostaje w PZC, a 20% trafia do Caritas diecezjalnej na ogólnodiecezjalne cele statutowe.

 

Osoby mieszkające w parafiach, w których nie działa PZC mogą również stać się członkami GWU i przekazywać swoje ofiary bezpośrednio na konto Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

 

Osoby, które nie chcą deklarować stałej systematycznej ofiary, mogą wspierać działalność Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przekazując dowolne darowizny i ofiary lub przekazując jej 1% swojego podatku dochodowego jako organizacji pożytku publicznego (zobacz więcej o 1%).

 

Ofiary składane w ramach GWU, jak również inne ofiary przekazywane na konto bankowe PZC lub Caritas diecezjalnej mogą być traktowane jako darowizny i odpisywane od podatku zgodnie z przepisami prawa podatkowego (numery kont).

na górę