Statut Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Głównym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest jej STATUT. Obecnie obowiązuje statut nadany 21.01.2015 r. przez Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego J. E. Ks. Bp. Stefana Regmunta.

na górę