Działalność PZC

Działalność Parafialnych Zespołów Caritas
 
PZC udzielają głównie pomocy doraźnej (drobne zapomogi, żywność, opłaty itp.)

Wiele PZC prowadzi zorganizowane formy pomocy:

Placówki (Punkty pomocy rzeczowej, Świetlice dla dzieci, Oddziały przedszkolne, Kluby dla seniorów i dla młodzieży, Punkty udzielania porad psychologiczno-rodzinnyh, prawnych,  itp.)

Cykliczne akcje (wakacje, ferie, dzień dziecka itp.)

W roku 2016 pomocą PZC było objętych ponad 20.000 osób

Głównie udzielana jest pomoc w postaci żywności, zaś największa grupa odbiorców pomocy to „dzieci, młodzież, rodzina”.


na górę