Jak założyć PZC?

Parafialny Zespół Caritas może powstać w każdej parafii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Warunki niezbędne do powstania PZC:

1. Gotowość grupy osób (przynajmniej 4) do prowadzenia działalności charytatywnej pod znakiem Caritas.

2. Zgoda Księdza Proboszcza parafii, w której ma powstać PZC.

3. Spełnienie poniższej procedury powoływania PZC:

- zapoznanie się z instrukcją o powołaniu i organizacji działalności Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej oraz regulaminem PZC  (poniżej)

powołanie Zarządu PZC w składzie : Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik (przy czym Przewodniczącym zawsze jest proboszcz parafii lub oddelegowany wikary)

– zgłoszenie faktu powołania PZC do Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (poniżej)

- podpisanie Porozumienia w sprawie stosowania znaku Caritas (poniżej)

Warunki niezbędne do powstania PZC oraz procedura powoływania PZC w plikach zamieszczonych poniżej.

Pliki do pobrania
» Instrukcja powołania PZC [0.24 MB]
» Regulamin PZC [0.8 MB]
» Wniosek o wpis do rejestru PZC [0.02 MB]
» Porozumienie dot. logo Caritas [0.03 MB]
Warto doczytać
» Tydzień Miłosierdzia
» O nas...
» Jak mogę pomóc?
» PZC
na górę